Проф. Никола Владов е предложен за удостояване с орден „Стара планина”

Проф. Никола Владов е предложен за удостояване с орден „Стара планина” I степен, без лента, с мечове.
Министерският съвет прие Решение за предложение до Президента на Република България за издаване
на указ за награждаване на о. з. старши лейтенант професор д-р Никола Владов, д.м.н., с орден „Стара
планина” I степен, без лента, с мечове. Правителственото предложение е заради за значимия му принос в
развитието на науката и практиката в сферата на коремната хирургия, за усъвършенстване на
чернодробно- панкреатичната хирургия и прилагане на интраоперативната ехография, за въвеждане за
пръв път в България на лапароскопска хирургия на черния дроб и на панкреаса, за цялостна дейност в областта на военномедицинското дело, за популяризиране дейността и издигане престижа на здравните органи от Министерството на отбраната в страната и чужбина.

Никола Владов е роден на 19 октомври 1960 г. в град Ловеч. Завършва медицина в Медицинския университет през 1987 г. В периода 1988 – 1990 г. работи като лекар-ординатор в хирургичното отделение на МБАЛ Пирдоп.

През 1993 г. работи в Първа хирургическа клиника на „Пирогов“ и през същата година придобива специалност „хирургия“. Специализира в Париж жлъчно-чернодробна, панкреатична, лапароскопска и колоректална хирургия. В периода 1996 – 1998 г. работи в хирургичната клиника на Районната болница в град Бежа, Тунис. След като се завръща в България става началник на хирургично отделение в Панагюрище и началник на първа хирургична клиника на МБАЛ – Пазарджик.

През 2002 г. защитава дисертация на тема „Хирургично лечение на ехинококови кисти отворени в жлъчните пътища“ за придобиване на научна и образователна степен „доктор по медицина“.

В периода между 2003 и 2009 г. става началник на клиника по жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия във ВМА. Специализира „Чернодробна трансплантация“ в Париж и „Лапароскопска колопроктология“ в Италия. От 2007 г. проф. Владов е ръководител на програмата за Чернодробни трансплантации на ВМА.

От 2009 г. е началник на клиника по Чернодробно-панкреатична и трансплантационна хирургия на Военномедицинска академия, МБАЛ – София. През 2009 г. защитава дисертация на тема „Рак на панкреаса“ и придобива научна степен „доктор на медицинските науки“.

През 2011 г. проф. Владов получава званието „професор“. През януари 2013 г. избран е за почетен член на Френската академия по хирургия.

Почетен гражданин на Ловеч от 29 март 2017 г. за „за огромния му принос в постигнатите съпоставими с европейско ниво постижения в чернодробните трансплантации, за високия му човешки и професионален морал в дейността на българското здравеопазване“.

Членува  в  академичния съвет на ВМА;
Председател на Българското дружество по трансплантология;
Българско хирургическо дружество;
Българска асоциация на хирурзи, околози и гастроентеролози;
Френска академия по хирургия – почетен член;
Член на борда на Euro-Asiatic Liver Transplant Society (EALTS);
Член на консултативния съвет на International Association of Surgeons, Gastroenterologists and Oncologists (IASGO);
Член на редакторския борд на списание Hepato-Gasroenterology;
Член на European Hepato-Biliary and Pancreatic Association (EHPBA);
Член на International Liver Transplantation Society (ILTS);
Член на European Society of Surgical Oncology (ESSO);
Дисертационни трудове
Владов Н. Лечение на ехинококовите кисти на черния дроб отворени в жлъчните пътища. – дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор по медицина“, София, 2002.
Владов Н. Рак на панкреаса – мултидисциплинарен подход и възможности за хирургично лечение. – дисертационен труд за присъждане на научната степен „Доктор на Медицинските Науки“, София, 2009.
Съавтор е  в монографии и учебници.

Източник:
Пресцентър на Министерски съвет

Свързани статии

Back to top button