Все повече новородени с подкрепата на фонда за асистирана репродукция в Троян

Все повече новородени деца в Община Троян, благодарение на фонда за асистирана репродукция, съобщават от Общинска администрация.

Общински фонд за асистирана репродукция и лечение на репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в община Троян е създаден с Решение № 193/27.09.2012 г. на ОбС – Троян.

За периода от създаването си във фонда са постъпили и са обработени общо 79 заявления за ползване на средства, одобрени и изплатени са 122 710 лв. От тях, през 2022 година, са изплатени 21 703 лв. на 11 семейни двойки с репродуктивни проблеми от община Троян.

Максималната сума, която може да бъде отпусната на двойка заявители в една календарна година, е 2000 лв. Към момента, в резултат на процедури, осъществени с финансовата подкрепа на Общински фонд за асистирана репродукция, са родени 16 деца, като за 2022 г. родените деца са 3.

Очакваме следващата 2023 г. да бъде още по-щастлива и успешна за фонда за асистирана репродукция.

Back to top button