За Общинското ВиК в Троян няма избран управител

След проведен конкурс за избор на управител на ВиК Стенето, няма избран

Няма избран управител на Общинското ВиК Стенето. На днешната първа пресконференция на кмета на община Троян бе съобщено, че след проведения конкурс за избор на управител на ВиК Стенето, няма избран такъв.
Кандидатите са били трима: инж. Тонимир Гечев, инж. Пламен Димитров и инж. Стефан Русинов. Още в първият етап – по документи, е отпаднал единият. На събеседването е трябвало да се явят двама кандидати. Единият не се явява и инж. Гечев е бил единственият на втория етап. Той е получил доста по ниска оценка от средната. Това означава, че според изискванията на Община Троян, кандидатът не може да управлява дружеството.
Аргументите са няколко:
Основна причина е, че Гечев е представил бизнес план от 2016-та година, който все още не е утвърден от КЕВР. Този план не е съобразен с нуждите на троянското дружество и не е актуален. Няма виждания за бъдеще на ВиК системата на общината.
Втора и още по-основателна причина е, че в този план не са включени мерки за решаване проблемите на малките населени места в общината, които имат сериозни проблеми с водата, като село Белиш (махалите Селище и Маргатина) и до скоро махала, Длъжковското. Този проблем е възложен за решаване още преди година от Общинския съвет. Но до този момент няма развитие.
По време на събеседването не е станало ясно как ще се състои стиковането на ръководството на ВиК дружеството за капиталовата програма с Общината. Също така куца и комуникацията в инвестиционен план. В последната една година много често се е налагало Община Троян да извършва ремонтни дейности по улиците без да е реновирана водопроводната мрежа.
Друг проблем при този кандидат е, че не е взето под внимание подобряването на взаимодействието между Общинското предприятие и гражданите. На всяка среща с ръководството на Общината се е поставял този проблем, който и досега не е решен.
Не е установено разбиране за социалните отговорности на ВиК дружеството към населението, което има действителни сериозни дейности в тази сфера. А те са значително по-високи.
Именно заради това ще има обявена нова процедура за избор на управител на Общинското ВиК дружество.

Инж. Гечев може да кандидаства отново, както и другите инж.Емил Иванов и инж.Стефан Русенов

ЗА Общинското ВиК в Троян няма избран управител

Свързани статии

Back to top button