Забрана за бране на липов цвят в Ловеч

Кметът на Община Ловеч издаде заповед за забрана брането на липов цвят без издадено актуално разрешително.

На нарушителите ще се съставят актове за установяване на административни нарушения по реда на ЗАНН.

Заповедта е на основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА във връзка с чл. 42, ал.1, т. 3 и 62 от Закона за лечебните растения и чл. 5, т. 9 от Наредба № 1 за опазване и поддържане на обществения ред, чистотата, общественото имущество и природата на Ловешката община. Ето пълния текст:

1. Забранявам брането на липов цвят без издадено актуално разрешително от насаждения и единични дървета в парковете, зелените площи, вътрешно кварталните градинки, междублоковите пространства, сервитутите на пътните артерии, алеите и други площи, общинска собственост, на територията на Община Ловеч.

2. Забранявам кастренето, чупенето, изсичането и увреждането, на липови дървета на територията на цялата община.

3. На нарушителите на настоящата заповед да се съставят актове за установяване на административни нарушения по реда на ЗАНН.

Настоящата заповед да се връчи на служителите от отдел „Контрол и сигурност“ при Община Ловеч и на кметовете и кметските наместници на населените места в Община Ловеч за сведение и изпълнение. Заповедта да се изпрати на Началника на Районно управление полиция – гр. Ловеч за съдействие.

Заповедта виж ТУК

Източник:
Пресцентър Община Ловеч

Свързани статии

Back to top button