Заместник областният управител Росен Веселинов встъпи в длъжност

Заместник областният управител Росен Веселинов днес встъпи в длъжност. Допреди назначаването си на поста той бе управител на „Общински пазари“ ЕООД – Троян

Веселинов е магистър по право от СУ „Св. Кл. Охридски“ и магистър по банков и финансов мениджмънт от ТУ – Габрово. Общински съветник в общински съвет – Троян е от 2013 г. до 2019 г.

Със заповед на областния управител той ресорно ще организира, контролира и отговаря за образование, наука и култура, здравеопазване, развитие на туризма; инфраструктура, комуникации, транспорт и транспортни схеми; органи на местно самоуправление, взаимодействие, координация и контрол върху кметствата и общините, контрол върху решенията на общинските съвети за законосъобразност; социално подпомагане и социална реализация – реализация на общински и областни планове и стратегии; проблеми на безработицата и заетостта – общински и областни програми; вероизповедания и проблеми с малцинствата; взаимодействие и координация на териториалните структури и организациите от неправителствената сфера.

Росен Веселинов е назначен за заместник областен управител със заповед на министър-председателя Кирил Петков.

Източник:
Областна управа - Ловеч
Back to top button