Защитата на правата на детето обсъдиха ученици от ловешки училища

Защитата на правата на детето бе  дискусията, водена от съдия Пламен Пенов от Окръжен съд – Ловеч, е в рамките на Образователната програма на ВСС

Оживен дебат на тема „Отношения родители – деца“ се състоя в една от съдебните зали на Окръжен съд – Ловеч. Възпитаници на Ученическото общежитие в Ловеч дискутираха измислен казус, но с реални житейски примери, който засяга отношенията в едно семейство от двама родители и едно дете.
Без да са юристи, учениците демонстрираха усет и логика, които в голяма степен съответстват на законовите текстове. Водещият дискусията съдия Пламен Пенов на моменти допълнително провокираше критичното им мислене с въпроси. В края на обсъждането на казуса съдия Пенов обясни на учениците нормативните текстове, които са приложими по конкретния пример. Той ги запозна и с основни документи като Конвенцията за правата на детето, Конституцията на Република България, Семеен кодекс, Закон за закрила на детето.

Дискусията е част от Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Сред основните цели на програмата, която се реализира съвместно от ВСС и Министерството на образованието, са да бъдат обогатени познанията на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България, да се формира правна грамотност и култура, да се повиши степента на спазване на законите.
Постигането на тези цели в Окръжен съд – Ловеч е заложено да стане именно с организирането на такива срещи-дискусии. По време на тези срещи учениците, чрез обсъждане на конкретни житейски ситуации, в които и самите те са попадали или биха попаднали, да знаят и да реагират не само според неписаните, а и според писаните правила (законите).

Следващата дискусия ще е на тема „Домашно насилие“.

Back to top button