Затваря се движението по улица „Ангел Балевски” Троян

Във връзка с реализиране на проект „Пътна връзка между Път II – 35 и Път III – 357 в гр. Троян, област Ловеч от км 0+000 до км 1+154.28“, подобект : Мост над р. Бели Осъм при км 0+121.37, от 04.03.2021 г. до 10.04.2021 г. предстои въвеждане на Временна организация на движение (ВОД), като при строителството на участъка при улица „Ангел Балевски” се затваря двупосочно движението пред предприятие „Тева“ (бивше „Актавис“).
Движението ще бъде организирано и временно обозначено по обходни маршрути. Основно трафикът ще бъде пренасочен към западната страна по улица „Васил Левски“ и улица „Христо Ботев“ .

Troyan.bg

troyan.bg - Актуални новини от Община Троян
Back to top button