Здравен контрол от РЗИ Ловеч за 19.04 – 26.04.2021 г.

Здравен контрол от  инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч за 19.04 – 26.04.2021 г. Те извършиха 42 насочени проверки на обекти с обществено предназначение (15 хотела и места за настаняване, 9 фризьорски салони, 2 спортни обекта, 2 игрални зали, 5 обществени перални, 2 автогари, 2 транспортни средства със специално предназначение – превоз на тленни останки, 5 детски градини във връзка със спазване заповедите на Министъра на здравеопазването, в следните населени места: гр. Ловеч, гр. Троян, с. Галата, с. Б.Извор, с.Ч.Вит, с. Дивчовото, гр. Априлци, с.  Гложене, с. Г. Извор и 2 аптеки в гр. Троян.
В обектите се спазват противоепидемичните мерки.

На 20.04.2021г. е извършена насочена проверка от здравни инспектори от Дирекция ОЗ при РЗИ Ловеч в КАТ в областния град и ОДМВР Ловеч, във връзка с постъпил сигнал. Установи се, че в залата на КАТ Ловеч за обслужване, броя на чакащите не надвишава максимално допустимия брой от 8 души, указан с информационна табела на входа на обекта. Осигурен е дезинфектант за ръце. Всички граждани и служители са с поставени защитни маски за лице. В сградата на ОДМВР гр. Ловеч са проверени всички помещения с разрешен достъп на граждани. Не се установиха нарушения на забраната за тютюнопушене. Служителите са с поставени защитни маски за лице.

Здравен контрол е  извършване на 11 насочени проверки, по спазване на разпоредените със Заповеди на министъра на здравеопазването противоепидемични мерки в обекти за хранене и развлечения и в административни обекти в с. Галата, гр. Троян, гр. Априлци. При проверките не са установени нарушения на противоепидемичните мерки, съставен е един АУАН за нередовна ЛЗК.

Back to top button