Здравен контрол за периода 16.08 – 23.08.21г.

Здравен контрол извършиха инспекторите от РЗИ – гр. Ловеч от 16.08 – 23.08.21г.

Бяха  извършени 40 насочени проверки на обекти с обществено предназначение, включително и за спазване заповедите на Министъра на здравеопазването в следните населени места:  Ловеч, с. Чифлик, с. Бели Осъм, с. Крушуна, с. Кърпачево, с. Черни Осъм,  Угърчин.
Изследвани 12 проби вода от плувни басейни – отговарят на изискванията на Инструкция 34 за хигиената на спортните обекти и екипировка.
Извършени са 6 насочени проверки по изпълнение на Заповед № 647/29.07.2021г. на министъра на здравеопазването за спазване на противоепидемичните мерки в открити плувни басейни за обществено ползване в  Ловеч, с. Крушуна, с. Чифлик, с. Бели Осъм и  Угърчин. При проверките не са констатирани нарушения – няма струпване на хора, поставени са указания и са създадени условия за спазване на физическа дистанция от посетителите.
Извършена нощна проверка на 20.08.2021г. съвместно с РУ на МВР Ловеч на дискотека „Елит“ за времето от 00.30ч. до 01.00ч. – без констатирани нарушения.
Извършени са проверки в по 3 отделения на МБАЛ гр. Ловеч и МБАЛ град Троян за спазване на забраната за посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения за болнична помощ и  не са констатирани нарушения.

Back to top button