Жълт код за област Ловеч за валежи от дъжд с количества – 20-35 мм.

В оперативен център на РДПБЗН – Ловеч постъпи информация от НИМХ-МОСВ и МЦ на ВВС, че за 21.10.2022 г. обявяват предупреждение от първа степен (Жълт код) за опасни метеорологични явления за област Ловеч, ще има валежи от дъжд с количества – 20-35 мм.

Времето е потенциално опасно. Прогнозираните метеорологични явления не са необичайни, но бъдете внимателни. Бъдете в течение на очакваните метеорологични условия и по възможност избягвайте рискове.

Предвид гореизложеното е необходимо да бъдат взети допълнителни мерки за:

1. Повишаване готовността за действие при критични ситуации и за оказване помощ на населението.

2. Привеждане в готовност на техниката за провеждане на аварийнио-възстановителни работи. Уточняване състава на органите за управление и силите за действие. Привличане на техника.

3. Да се създаде организация за събиране на свободния от работа състав и аварийните групи на съответните структури и организации.

4. Да се създаде организация за почистване на шахти и отводнителни канали.

5. Да се създаде организация за събиране на Доброволните формирования към общините и проверка окомплектоването и изправността на наличната техника.

6. Създаване на организация при необходимост за въвеждане на плановете за действие при кризи, бедствия и извънредни ситуации – част „Действие при наводнение“ и част „Други възможни извънредни ситуации“.

7. Да се следи за измененията на обстановката и да бъде създадена организация за наблюдаване нивата на реките и язовирите

8. Информиране на населението, чрез местните средства за масова информация за предстоящите опасности и предприетите действия за ограничаване и ликвидиране на последствията.

9. Съвместно с кметовете на населени места и представителите на БЧК да бъде създадена организация при необходимост за осигуряване на вода, храна и тонизиращи напитки за застрашеното население и участващите сили при ликвидиране на евентуални произшествия.

10. При възникване на бедствени и извънредни ситуации, създаващи непосредствена заплаха за населението, инфраструктура и околната среда да се уведоми ОЦ при РДПБЗН – Ловеч посредством:
Телефони: 068 620112, 068668539; Оперативен дежурен – 0889402912
Е – mail оперативен център: fscp-oc-lov@mvr.bg
Оперативен център РД „ПБЗН” – Ловеч

Източник:
Оперативен център РД „ПБЗН” – Ловеч

Lovech.bg

Lovech.bg - Актуални новини от Община Ловеч
Back to top button