Със заповед Кметът на община Луковит отмени всички масови мероприятия

КМЕТЪТ ВЪВЕЖДА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГРАД ЛУКОВИТ

На 19 август 2020 г., се проведе заседание на Временния оперативен щаб при Община Луковит с участието на кмета на Общината Иван Грънчаров, областния управител на Ловеч и председател на Областния кризисен щаб по здравеопазването  Ваня Събчева и директора на РЗИ Ловеч и секретар на Областния кризисен щаб по здравеопазването д-р Анета Винева. В заседанието взеха участие още гл. инспектор д-р Д. Дочева от РЗИ-Ловеч, комисар Венцислав Велев и инспектор Тони Петков от ОД на МВР-Ловеч, както и началник група Пламен Петков от РУ на МВР-Луковит.

Заседанието бе свикано по повод регистрираната заболяемост от COVID-19 в гр. Луковит и локализирано огнище на територията на квартал „Изток“ в града.

Директорът на РЗИ д-р Анета Винева представи актуални данни относно регистрираните случаи. До този момент по отношение на квартал „Изток“ заболели са 9 лица, 6 от които са хоспитализирани и 3 са на домашно лечение. Всички са от една улица, от едно семейство и съседно на това семейство, с чести контакти помежду си и не съдействат при проучването. Част от контактните лица са обхванати с карантина и са с отрицателни тестове. Продължава издирването, карантинирането и изследването на всички контактни на семейното огнище в квартала.

„Ситуацията е сериозна. Може да се говори за епидемиологичен взрив и засега той е все още локализиран“, подчерта д-р Винева и добави, че трябва да се засилят превантивните мерки в града и особено в кв. „Изток“.

По време на заседанието беше обсъдено въвеждането на допълнителни противоепидемични мерки на територията на града, по-специално в кв. „Изток“ и съседния на него кв. „Елешник“.

С оглед на взетите на заседанието решения, кметът Иван Грънчаров издаде Заповед №416/19.08.2020 г., с която въведе следните допълнителни противоепидемични мерки на територията на град Луковит, влизащи в сила от 20 август 2020 г.:

– Да се преустанови организирането на пазари на открито в съботния ден;
– Да се внесе предложение до Общински съвет Луковит за отмяна на Решение №127 от 21.07.2020 г. относно провеждането на Традиционен панаир Луковит на 25, 26 и 27 септември 2020 г.;
– Да се извърши огнищна дезинфекция в домовете на лицата с регистрирана коронавирус инфекция в кв. „Изток“, гр. Луковит;
– Да се извърши дезинфекция на улици, тротоари и зелени площи в квартал „Изток“, гр. Луковит;
– Да се извърши масово измерване на температурата на лицата, живущи на територията на кв. „Изток“, гр. Луковит;
– Забранява се провеждането масови мероприятия и всякакви други групови събирания и прояви, в т.ч. семейни празненства и религиозни събрания, с участието на лица, живущи на територията на кв. „Изток“ и кв. „Елешник“, гр. Луковит. Включително се забранява и участието им в изнесени извън територията на кварталите мероприятия;
– Забранява се посещението и събирането в закрити и открити помещения (търговски обекти, паркове, площади, стадиони, детски площадки, игрища, дворове на обществени сгради и др.) на повече от две лица, живущи на територията на кв. „Изток“ и кв. „Елешник“, гр. Луковит. На обществени места лицата да спазват разстояние един от друг не по-малко от 1,5 м и задължително да ползват защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство, покриващо носа и устата;
 – Да се сформират оперативни екипи с участието на служители на РУ на МВР-Луковит и Звено „Инспекторат“ към администрацията на Община Луковит, които да следят за спазването на противоепидемичните мерки на територията на кв. „Изток“ и кв. „Елешник“, гр. Луковит;
– Ръководителите на институциите и собствениците/управителите на производствени, търговски обекти и обекти в сферата на услугите на територията на град Луковит стриктно да изпълняват дейностите по дезинфекция на общите части на помещенията, да засилят контрола по спазване на въведените в страната противоепидемични мерки и да определят отговорник/отговорници за следене на спазването им.

 

 

Източник:
Пресцентър на Обшина Луковит

Свързани статии

Back to top button