97 имота са отчуждени за автомагистрала „Хемус“, за 2021 г.

97 имота са отчуждени срещу сумата от 179 хил. лв  за автомагистрала „Хемус“, за 2021 г. с решение на Министерския съвет за изграждане на участъци от автомагистрала „Хемус“ на територията на област Ловеч. Обезщетенията са за имоти в землищата на с. Български извор, с. Брестница, с. Дерманци, с. Торос, с. Пещерна, гр. Угърчин, с. Орляне, с. Каленик, с. Лисец, с. Баховица и с. Славяни.

През 2021 г. в областната администрация са постъпили общо 81 заявления за изплащане на обезщетения, по 34 от тях са изплатени през януари т. г. 123 800 лв за имоти в с. Дренов, с. Владиня, с. Слатина, с. Александрово и с. Чавдарци.

От началото на годината са постъпили нови 71 заявления.

Back to top button