Бюджетът на Община Летница за 2021 г. е приет

Най-важният финансов документ на Община Летница за 2021 г. беше утвърден на сесия на Общинския съвет на 29.01.2021 г.. Бюджетът на Община Летница за 2021 г. е приет с 13 гласа „за“.

В условията на здравна и финансова криза, кметът на община Летница – д-р Красимир Джонев представи една детайлно обмислена рамка на общински бюджет 2021.

За 2021 година в бюджета на Община Летница са заложени прогнозни суми, на база реалните постъпления през 2020 г., обясни кметът на община Летница Красимир Джонев.

6 683 986,00 лв. е реалната прогноза за бюджета за тази година на този етап, в това число за делегирани от държавата дейности: 3 874 236,00 лв., а за местни дейности и дофинансиране на делегиране от държавата дейности 2 809 750,00 лв..

Осигуряване на средства за: „Рехабилитация на улици в община Летница“, „Облагородяване и благоустрояване на дворното пространство на ДГ „Ирина Бачо Кирова“, гр. Летница., „Благоустрояване на централна част в гр. Летница – I-ви и II-ри етап“, това са част от обектите, включени в капиталовата програма на Община Летница за тази година.

Съобразно предоставените ни възможности ще продължим да подпомагаме уязвимите групи на възрастни и социално слаби граждани.

Бюджет 2021 е консервативен, реалистичен и балансиран. Той осигурява стабилност на общината.
Този вариант на бюджет позволява на Община Летница да продължи своето развитие – ефективно, прозрачно и с грижа за гражданите на общината.

Back to top button