Какво реши Министерският съвет днес, 28 февруари 2022 г.

Правителството одобри разходи в размер на близо 4 млн. лв. за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия

Министерският съвет прие Решение за одобряване на финансиране на дейности за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия.
С Решението се одобрява финансиране на дейности за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия по реда на чл. 56 от Закона за защита при бедствия, в размер на 4 100 000 лв., за финансово обезпечаване на подновяването на запасите от таблетки калиев йодид с изтекъл срок на годност към 31.12.2021 г. и за закупуване на модули и части за ремонт на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване.

Средствата се разпределят в съответствие с Решението от Протокол № 2 от заседание на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, проведено на 25 февруари 2022 г.

Министерският съвет поиска свикване на извънредно заседание на Народното събрание

Министерският съвет прие решение за свикване на заседание на Народното събрание на основание чл. 78, т. 4 от Конституцията на Република България.

Правителството ще поиска от председателя на парламента да свика Народното събрание на извънредно заседание на 1 март 2022 г. за приемане на Решение за персонални промени в Министерския съвет.

Одобрена е позицията на България за участие в извънредно заседание на енергийните министри на ЕС

Министерският съвет одобри на днешното си заседание позицията на България за участие в извънредното заседание на Съвета на ЕС „Транспорт, телекомуникации, енергетика”, част „Енергетика”, което се провежда в Брюксел, Белгия, на 28 февруари и 1 март 2022 г. По време на заседанието се очаква ЕК да представи свой анализ на текущата ситуация със сигурността на доставките на нефт и природен газ, както и с цените на енергията в контекста на военните действия между Русия и Украйна. Комисията ще представи и симулации на различни хипотетични сценарии във връзка с развитието на военните действия.

България е силно загрижена от случващото се в Украйна. Изостреността и непредвидимостта на ситуацията рефлектира осезаемо върху енергийния сектор, като поставя все по-реална опасност от нарушаване сигурността и надеждността на енергийните доставки в ЕС, се казва в позицията на нашата страна за извънредното заседание. Това, в съчетание с тенденцията да запазване на високи равнища на енергийните цени, поставя сериозни предизвикателства пред българската икономика и енергетика. За тяхното преодоляване ще бъдат необходими незабавни, решителни и координирани действия в ЕС, с внимание върху мерките за гарантиране устойчивостта на енергийната система и достъпността на енергията за гражданите и бизнеса.

България оценява високо усилията на ЕК за задълбочаване на преговорите с ключови производители и доставчици на втечнен природен газ и рационализиране на възможностите за експлоатация на хранилищата за съхранение на природен газ.

Към момента българската енергийна система работи нормално, без смущения във физическите потоци на енергия, доставяни на домакинствата и индустрията, се казва още в позицията на България за извънредното заседание.

В областта на газовите доставки в страната се работи активно за приоритетно завършване на междусистемните връзки със съседните държави – Гърция и Сърбия. Очаква се приключване на строителните работи по ключовия интерконектор България-Гърция в средата на тази година. Ефективното му въвеждане в търговска експлоатация ще доведе до реална диверсификация на източниците и маршрутите на доставка и позволи транспортиране в пълен обем на договорените количества азерски газ. Паралелно с това се водят разговори с Азербайджан за завишаване на предоставяните количества природен газ. Търсят се контакти и с други ключови партньори, вкл. за доставка на втечнен природен газ, чрез използване на терминала в Ревитуса, Гърция. От ключово значение за подобряване на гъвкавостта на газовата система, подпомагане на регионалната сигурност и балансиране на цените е разширяване капацитета на националното газово хранилище в Чирен.

Инфраструктурата и интерконекторите имат ключово значение за сигурността на газовите доставки – благодарение на положените усилия в това отношение в момента всеки регион в ЕС има директно или индиректно достъп до LNG и до природен газ от поне двама доставчици. Същевременно като друг ключов елемент в дългосрочен план за укрепване на енергийната сигурност се разглежда постепенното преминаване към енергия от „чисти” газове като биогаз и водород.

Back to top button