Минималната пенсия става през 2022 г. 316.50 лв

Минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще бъде осъвременена с 5,5% от 1 юли 2022 г.

Това е заложено в средносрочната бюджетна прогноза на кабинета. Социалната пенсия за старост през 2022 г. ще достигне 158,89 лв. Осъвременяване на максималната пенсия не се предвижда. Тя ще остане 1440 лв.

Прогнозите за 2023 г.

Пенсиите ще бъдат осъвременени с 5,6% по така нареченото „Швейцарско правило“ (50% от инфлацията и 50% от ръста на средния осигурителен доход за предходната година). Така от 1 юли 2023 г. минималната пенсия за осигурителен стаж и възраст ще достигне 334,22 лв. А социалната пенсия за старост ще нарасне до 165,68 лв.

От последния брой на информационния бюлетин на НОИ става ясно още, че до 2023 г. не е заложена промяна в размерите на осигурителните вноски и разпределението им между осигурител и осигурено лице.

Прогнозите са, че осигурителните приходи през 2022 г. ще нараснат с около 5,4% спрямо 2021 г., а през следващата 2023 г. – с 5,7%. Нарастването на разходите през 2022 г. и 2023 г. ще се забави. Причината е, че в годините след 2021 г. не се очаква да бъдат правени еднократни разходи, свързани с овладяването на последиците от COVID-19 пандемията.

Очаква се през 2022 и 2023 г. държавата да покрива недостига в бюджета на Държавното обществено осигуряване. Прогнозите са, че делът му ще намалява. От около 41,4% през 2021 г., делът на трансфера от централния бюджет за покриване на недостига от средства ще намалее 38,1% през 2022 г. и 37,9% през 2023 г. Това означава, че над 60% от разходите ще са „покрити“ от осигурителни приходи.

Бюлетина на НОИ може да прочетете ТУК

Източник:
БНР

Свързани статии

Back to top button