НАП публикува данни за големите длъжници и получатели

Националната агенция за приходите публикува информация от обществен интерес, свързана със събиране на публични вземания, контролната дейност и получателите на обществен ресурс, съобщават от ведомството.

В специално създадената рубрика на сайта на институцията „Прозрачно управление“ са представени статистическа информация и данни, решенията по Закона за достъп до обществена информация, основните стратегически и оперативни документи и отчетите за дейността на НАП. От агенцията уточняват, че информацията ще бъде периодично допълвана.

Съдържанието можете да видите в следните линкове:

Данни, свързани със събиране на публични вземания

Справка за отписани вземания в периода 2017 – 2020 г.

Справка за отписаните задължения с индивидуален размер над 50 милиона лева

Списък на длъжниците – юридически лица, с неуредени към 31.03.2021 г. данъчни и осигурителни задължения в общ размер над 5000 лв.

Данни, свързани с контролната дейност

Справка за възложени проверки и ревизии по постановления на прокуратурата за периода от 01.01.2017 г. до 31.12.2020 г.

Получатели на обществен ресурс

Информация за получатели на обществен ресурс

Източник:
КРОСС

Свързани статии

Back to top button