В област Ловеч няма огнища на заразни заболявания по животните и птиците

На територията на област Ловеч няма регистрирани огнища на заразни заболявания по животните и птиците. Това става ясно от заседание на областната епизоотична комисия, проведено неприсъствено през ноември. Обсъдена е актуалната епизоотична обстановка в областта в периода септември – ноември т. г.

От страна на Областната дирекция по безопасност на храните е докладвано, че няма констатирани огнища на инфлуенца по птиците. В птицевъдните обекти, регистрирани в общините Ловеч, Троян и Априлци, се извършва нужният контрол, те отговарят на изискванията за безопасност, изпълняват се мерките за биосигурност.

птиците

Към 25 ноември т. г. в област Ловеч има действащи три индустриални свинеферми, 12 фамилни свинеферми и 154 регистрирани лични стопанства. Няма сигнали и жалби за болни и умрели от африканската чума по свинете животни. И тук се извършва периодичният контрол.

По отношение и на африканската чума по свинете, и на инфлуенцата по птиците се изпълнява националната програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2019-2021.

От Регионалната дирекция по горите са докладвали актуалната епизоотична обстановка в областта по отношение на заразни заболявания по дивите животни. И тук за периода септември – ноември т. г. няма данни за открити трупове на диви птици или птици с клинични признаци на инфлуенца и промяна в поведението им. Няма постъпила информация и за възникнали случаи на „син език“ по дивеча.

За месеците октомври и ноември т. г. на територията на област Ловеч при групов лов са отстреляни общо 151 диви свине, което в сравнение със същия период на миналата година е два пъти по-малко, а сравнено с 2019 г. – осем пъти по-малко. Основната причина за това е повсеместното разпространение на болестта африканска чума по свинете, която нанася огромни щети на числеността и плътността на популацията на дивата свиня. В изпълнение на мерките за ограничаване и предотвратяване на разпространението на болестта през месеците септември и октомври са извършени 1492 претърсвания за трупове на диви свине, открити са четири.

Две огнища на африканска чума по свинете са регистрирани в същия период в област Пловдив, пак там са открити и две огнища на високопатогенна инфлуенца по птиците

Back to top button