Обучения „Застъпници за природата“ продължават в Плевен и Габрово

Обучения „Застъпници за природата“ продължават в Плевен, Троян и Габрово. Това са следващите градове, в които ще се проведат безплатните обучения за насърчаване на гражданското участие „Застъпници за природата“. Организатори са Асоциация на парковете в България и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ. Обученията са предназначени за активни хора, които желаят да опазват природата и искат да научат какви действия могат да предприемат в защита на реките, горите, въздуха. За участие не е нужна предварителна регистрация, а ето го и графикът:
Плевен – 1 октомври (петък) от 16 ч., хотел Балкан: www.facebook.com/events/224066959780199
Троян – 2 октомври (събота) от 13 ч., хотел Троян Плаза: www.facebook.com/events/261268562404419Обучения „Застъпници за природата“ продължават в Плевен и Габрово
Габрово – 3 октомври (неделя) от 13 ч., Музей „Дом на хумора и сатирата“: www.facebook.com/events/626887422018881Обучения „Застъпници за природата“ продължават в Плевен и Габрово

Обученията „Застъпници за природата“ представят основните законови механизми в България, свързани с опазването на природата. Целта е гражданите да са запознаят с възможностите за реакция в случай на увреждане на околната среда, както и да се насърчи гражданското участие при планиране на инвестиционни проекти и програми. Обученията се основават на практическия природозащитен опит на двете организации.
Лекторите Тома Белев и Симеон Арангелов от Асоциация на парковете в България и Андрей Ковачев и Петко Цветков от Сдружение за дива природа БАЛКАНИ ще разяснят механизма за оценяване на въздействието на дадено инвестиционно намерение върху околната среда. Ще се разгледа темата за устройство на територията и какви са връзките с природозащитата. Лекторите ще разяснят плюсовете и минусите на референдумите и подписките като инструмент за гражданско участие. Достъпът до информация и воденето на гражданска кампания също са акцент.
Програмата на обученията се основава върху Наръчник за граждански действия по зелено застъпничество, който служи като помагало за всеки, който иска да предприеме действия, но не знае откъде да започне. Важна част от това ръководство са бланките за подаване на сигнали, жалби, заявления и други документи до институциите.
Втората част на обучението ще протече под формата на дискусия върху местни екологични проблеми и възможни подходи за решаването им. В Плевен ще бъдат засегнати теми като унищожаване на горите и на зелените площи в градовете, замърсяването на въздуха и на почвите. В Габрово и Троян дискусията ще засегне темата за управлението на защитени територии и по-конкретно Национален парк „Централен Балкан“ и Природен парк „Българка“.
Обученията „Застъпници за природата“ се организират във всички области на страната. Досега се проведоха срещите в Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Добрич, Кюстендил, Разград, Русе, Силистра, Сливен, Стара Загора, Търговище, Шумен, Ямбол. Обученията се организират от Асоциация на парковете в България и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ като част от дейностите по проект „Информирано гражданско участие в полза на природата“. Проектът е подкрепен от Финансовия механизъм на ЕИП.

Източник:
Асоциация на парковете в България
Back to top button