Опазване на земеделските земи и реколтата от пожари през лятото

     Със започването на жътвената кампания в страната зачестиха пожарите в земеделски земи, които нанасят огромни загуби за земеделските и селскостопанските производители.

За недопускане на такива произшествия, служба „Пожарна безопасност и защита на населението” – обръща внимание на гражданите за Абсолютната законова забрана за изгаряне на стърнища и растителни отпадъци в земеделските земи – чл. 6, ал. 1, т. 2 от Закона за опазване на земеделските земи. Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня. В дворовете палете огън само, ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.). Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата. Никога не оставайте накладения огън без наблюдение! Не палете огън в междублоковите пространства, където са паркирани много автомобили, както и в близост до бензиностанции и газостанции, складове за леснозапалими и горими течности.

Особена бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, козари, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти. Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горския фонд. Особена е отговорността за недопускането на пожари на председателите на кооперации, собствениците и ползвателите на селскостопански земи, както и на кметовете на населените места. Не се допуска паркиране и ремонтиране на земеделска и транспортна техника ви в близост до узрели зърнени масиви. Повишена пожарна опасност крие и небрежното пушене. Хвърлянето на неизгасени фасове може да породи запалителния ефект на бомба. Не изхвърляйте фасове от автомобилите, с които преминавате покрай или през земеделски засети участъци. Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки –дефекти по тях могат да имат ефектът на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци. Не забравяйте, че от запалвания в земеделските земи, пасища и др., много често пожарът се разпространява изключително бързо в горите! Горските пожари нанасят сериозни щети на околната среда. Те се разпространяват бързо на големи площи в пресечени местности и труднодостъпни за противопожарната техника места. 

Сухото време, изсъхналата растителност и вятърът са фактори, които бързо усложняват пожарната обстановка.

Характерно за горските пожари е това, че фронтът на пожара често променя посоката си (вследствие на вятъра и турболентните въздушни течения при пожар). Поради това за ликвидирането им се изискват значителни сили и средства. Пожарната статистика показва, че в 1 % от случаите горските пожари се причиняват от мълнии, а в останалите 99 на сто причина за огнените бедствия е била човешката небрежност. За да опазим зеленото богатство на страната от пожари, стриктно трябва да спазваме противопожарния ред в горите. Особено бдителни по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да сме както в гората, така и в близост до залесени площи. Горската постеля от изсъхнали листа и треви е леснозапалима дори от сравнително слаби източници на запалване с краткотрайно действие като например хвърлена кибритена клечка, което допринася за бързото разпространение на горенето.

При откриване на признаци на запалвания в полето или горския фонд търсете най-бързата възможност за подаване на съобщение за пожар на тел. 112.

Източник:
Пресцентър на ОД на МВР Ловеч

Свързани статии

Back to top button
Close