Пилотен проект за разделно събиране на отпадъци в Елин Пелин

През есента Община Елин Пелин стартира пилотен проект за разделно събиране на отпадъци съвместно с фирми, граждани и домакинства от общината.

В началото на инициативата ще бъдат предоставени специални цветни чували и индивидуални контейнери за разделно събиране, които ще се извозват в определени дни от адреса на гражданите. Различните чували/контейнери – за пластмаса, хартия и стъкло ще се събират по ежеседмичен график от специален сметоизвозващ камион на ОП „БКД – Елин Пелин“.

Всички граждани, които искат да се включат в еко инициативата на Община Елин Пелин, за да намалим количеството на пластмасата, депонирано на сметището, може да заявят своето желание чрез изпращане на писмо с адрес и телефон за връзка до pr@elinpelin.org. След съгласуване на постъпилите заявление те ще получат цветни контейнери или чували за разделно събиране на отпадъци.
***
В село (гара) Елин Пелин жителите на две улици са първите, които изявиха желание за включване в пилотния проект по разделно събиране.

Обръщаме се към всички доброволци, граждани, домоуправители на многофамилни жилищни сгради и семейства, които искат да се включат в проекта да разговарят със своите съседи, за да изпратят заявления от максимален брой живущи в един район.

След старта на инициативата Община Елин Пелин планира да разшири дейностите по събиране и предаване за рециклиране на отпадъците и в други населени места при желание от страна на жителите.

Източник:
Община Елин Пелин
Back to top button