Поздравления за Корнелия Маринова и Донка Михайлова

Отдавна очакваме Северозападен район да се превърне наистина във фокус, като приоритетна територия на страната.

Поздравления за избраните днес Корнелия Маринова – кмет на Община Ловеч и Донка Михайлова – кмет на община Троян за членове от област Ловеч в Регионалния съвет за развитие.
Избрани са общо 11-те представители на местната власт и техните заместници в РСР на Северозападния район за планиране.
Заместващи членове са д-р Мадлена Бояджиева – кмет на Тетевен и д-р Красимир Джонев – кмет на Летница. Общо от областите Плевен, Ловеч, Видин, Враца и Монтана са избрани 13 души. Новият Регионален съвет ще има важна роля в определянето на проектите, които ще бъдат финансирани в новия програмен период, което е причина и за високия интерес за участие в него.
Регионалните съвети ще се състоят от общо 51 члена, като освен представители на общини и областни управи, участници ще имат и неправителствения сектор, бизнеса, научната общност, висшите учебни заведения, синдикални организации и др. Съветът ще има широко експертно представителство и ще бъде важно звено при селекцията на проектите, които ще получат европейско финансиране. Предстои през месец октомври избирането на неговото ръководство.
Северозападен район ще е фокус, като приоритетна територия през новия програмен период 2021-2027 г., тъй като социално-икономическите му показатели показват нуждата от целенасочена политика и инвестиции от европейските програми.
Автор:
Ваня Събчева

Свързани статии

Back to top button