Правителството отпуска 20 млн.лв. за финансиране на ДДС по одобрени проекти на общини

Тези пари са за одобрени проекти на общини по ПРСР и ПМДР

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2020 г. в общ размер до 20 млн. лв. Средствата са необходими за финансиране на разходи за ДДС на общини по одобрени за подпомагане проекти.

По Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. ще бъдат извършени плащания за ДДС в размер на 17 млн. лв. Средствата по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. са в размер на 3 млн. лв.

Министерският съвет одобри допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд „Земеделие“ за 2020 г. в общ размер до 20 млн. лв. Средствата са необходими за финансиране на разходи за ДДС на общини по одобрени за подпомагане проекти.

По Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г. и 2014 – 2020 г. ще бъдат извършени плащания за ДДС в размер на 17 млн. лв. Средствата по Програмата за морско дело и рибарство за периода 2014 – 2020 г. са в размер на 3 млн. лв.

Към тези проекти влиза и проектите за Музея на занаятите в Троян.

Back to top button