Разликите между небанковите финансови институции и банките

Банковите и небанковите финансови институции задоволяват потребностите на потребителите от финансиране, предлагайки кредитни продукти и осигурявайки им достъп до свежи финансови средства за разрешаване на краткосрочни или дългосрочни финансови проблеми, за инвестиции, за покупка на скъпи стоки и услуги, както и за задоволяване на нужди, които не могат да си позволят да удовлетворят със собствени средства. Те си приличат по това, че предлагат кредитни продукти и услуги, свързани с финансите, както и по факта, че подлежат на регулиране от БНБ  и действат законосъобразно, осигурявайки високи нива на сигурност за потребителите. И макар и част от една и съща индустрия, банките и фирмите за бързи кредити имат редица разлики помежду си. Най-съществените сред тях са:

  1. Начин на кандидатстване за кредит

Обикновено кандидатстването за кредит в небанкова финансова институция се осъществява изцяло онлайн и от удобството на дома, докато банките в повечето случаи изисква лично присъствие на потребителя на място в клона на банката.

  1. Изискуеми документи

Докато в небанковите финансови институции кандидатстването за кредит се осъществява само с лична карта, то банките все още изискват определен набор от документи, което затруднява потребителите и е свързано със загуба на време. Не е изключено и осигуряването на изискуемите документи да е невъзможно за част от кандидатстващите за кредит. Така например, за да получите заем от банка, е необходимо за работите на трудов договор, докато фирмите за бързи кредити не отправят подобни изисквания пред потребителите и отпускат и пари на заем за безработни.

  1. Бързина и срокове

Кандидатстването, одобрението и получаването на средствата са много по-бързи при небанковите финансови институции. Сроковете за погасяване на заема са по-дълги при банковите финансови институции, тъй като обикновено и отпусканите суми са значително по-големи.

  1. Поръчители

Банковите финансови институции изискват посочването на поръчители за определени кредитни продукти,  както и при кандидатстване за значителни суми. Това условие невинаги е залегнало в политиката на фирмите за бързи кредити, които се стремят към максимално опростяване на кандидатстването и превръщането му в приятно, неангажиращо и бързо за потребителите.

Когато кандидатствате за кредит, имайте предвид, че лошото кредитно досие ще ви попречи да получите одобрение за заема и от банковите, и от небанковите финансови институции. Погрижете се за него.

Back to top button