Съветът на децата търси ново попълнение от Русе

До 25 май младежи от Русе могат да кандидатстват, за да станат членове на Съвета на децата. Това е консултативният орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и чрез него те участват в процеса на собственото си развитие и закрила – не като обект, а като фактор.

Съставът на Съвета на децата се формира от по един представител на всички 28 административни области в България, 4 квоти за деца от уязвими групи и една квота за представител на децата, получили международна закрила в България.

Право да кандидатстват имат децата от 13 до 16 години включително в само една от четирите категории:

• членове на училищни форми за самоуправление, съгласно чл.171 на Закона за предучилищното и училищното образование, или на детски/младежки съвети, парламенти и др.;

• представители на детски и младежки инициативи и програми, финансирани от бизнеса;

• представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца;

• индивидуални кандидатури.

При кандидатстването е необходимо детето да има настоящ адрес на територията на Община Русе, а също така да попълни формуляр и кратко мотивационно писмо.

Документи се подават в Информационния център на Община Русе с адрес пл. „Свобода“ 6, всеки работен ден от 8:30 до 17 ч. Кандидатури могат да бъдат изпращани и по пощата до същия адрес или по електронен път на mayor@ruse-bg.eu. Телефон за допълнителна информация: 082 / 881 794.

Back to top button