Увеличават пенсиите от 1 юли

Социалната пенсия за старост става 148, 71 лв.

Надзорният съвет на Националния осигурителен институт (НОИ) взе решение от 1 юли 2021 г. пенсиите, отпуснати до 31 декември 2020 г., да бъдат осъвременени с 5 процента, съобщиха от пресцентъра на НОИ за областта.

Решението е в изпълнение на разпоредбите на чл. 100 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), според който пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват ежегодно от 1 юли с процент, равен на сбора от 50 на сто от нарастването на осигурителния доход и 50 на сто от индекса на потребителските цени през предходната календарна година.

Увеличават пенсиите, както и социалните. Това решение е взето на същото заседание в  София, където беше решено от 1 юли 2021 г. социалната пенсия за старост да нарасне също с 5 на сто и от 141,63 лв. да се увеличи на 148,71 лв.

Back to top button