Водата поскъпва в 26 области

С решението на регулатора КЕВР се изменят цените на ВиК услугите на операторите в 26 области на страната. Променените цени влизат в сила от 1 януари 2021 г. Намаляват се цените на услугите на 16 ВиК дружества, за 7 дружества цените се повишават. За част от дружествата няма промяна в цените на ВиК услугите. С около 6 процента ще поскъпне водата в София и Разград, реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Цените ще скочат с малко и във Варна, Пловдив, Перник, Плевен и Кърджали. Поевтиняване на водата е предвидено за 16 района, като най-голямото е в Сливен – с 14 на сто, в Ямбол и Добрич – с 12-13% и във Видин – с близо 10%.

За пръв път ВиК дружествата в Хасково и Търговище имат одобрени бизнес планове. Там, както и в градовете Варна, Силистра, Монтана, Шумен, Враца, Добрич, Ловеч и Стара Загора услугата ще струва над 3 лева за кубичен метър.

01.01.2021 г

За Троян цените на ВиК услуги лв./куб.м. ,  без ДДС 1.53 лв  без ДДС, 1.84 с ДДС
Доставяне вода на потребителите –  1,298
Отвеждане на отпадъчни води –  0,124
Цена на услугата пречистване на отпадъчните води
Битови и приравнените към тях потребители –  0,372

Промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1 –  0,508
степен на замърсяване 2 –  0,609
степен на замърсяване 3 –  0,809

За сравнение  на цените от 01.05.2020г цените  без ДДС  – 1.39 , с ДДС – 1.73 лв

Цена за услугата доставяне вода на потребителите – 1,260 лв./куб.м
Цена на услугата отвеждане на отпадъчните води – 0,185 лв./куб.м
Цена на услугата пречистване на отпадъчните води
– за битови потребители и приравнени към тях обществени, търговски и др. – 0,359 лв./куб.м
– за промишлени и други стопански потребители:
степен на замърсяване 1 – 0,492 лв./куб.м
степен на замърсяване 2 – 0,589 лв./куб.м
степен на замърсяване 3 – 0,783 лв./куб.м

Цената за Ловеч

от 01.01.2021 г

Ви К услуга 1м3 без ДДС

Доставяне вода на потребителите 1,743
Отвеждане на отпадъчни води 0,184
Пречистване на отпадъчни води
Битови и приравнените към тях потребители 0,70 – 0
148
Промишлени и други стопански потребители
степен на замърсяване 1 0,775
степен на замърсяване 2 1,377
степен на замърсяване 3 1,419
Доставяне на вода на друг ВиКО – „Водоснабдяване и канализация
ЕООД, гр. Плевен 0,119
Доставяне на вода на друг ВиКО – „В и К- Стенето“ ЕООД, гр. Троян 0,120

31.05.2020 г.

Ви К услуга 1м3 без ДДС
Доставяне на вода на потребителите –  1.776 лв.
Отвеждане на отпадъчните води –  0.183 лв.

Пречистване на отпадъчните води
Битови и приравнени към тях потребители –  0.682 лв.
Промишлени и други стопански потребители
– Степен на замърсяване I –  0.756 лв.
– Степен на замърсяване II –  1.344 лв.
– Степен на замърсяване III –  1.385 лв.

Цена за доставяне на вода на друг ВиК оператор:
“Водоснабдяване и канализация” ЕООД – гр.Плевен 0.120 лв.
“ВиК – Стенето” ЕООД – гр.Троян 0.122 лв.

Новите цени ще влязат в сила от началото на следващата година.

В приетото днес Решение за изменение на одобрените цени на услугите на ВиК дружествата за 2021 г. Комисията дава мотивиран отговор по всички постъпили писмени становища от страна на участниците в общественото обсъждане.

Пълният текст на Решението на КЕВР за изменението на одобрените цени на ВиК услуги за 2021 г. е публикуван на интернет страницата на регулатора.

Източник:
КЕВР

Свързани статии

Back to top button