Кулинарен фестивал в Априлци

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КУЛИНАРЕН ФЕСТИВАЛ НА ТРАДИЦИОННАТА МЕСТНА КУХНЯ В ГР. АПРИЛЦИ

На 5-ти септември /събота/ 2020 г. в  центъра на град Априлци от 10:00 часа ще се проведе първият по рода си кулинарен фестивал под мотото „ВКУСОВЕ С ТРАДИЦИЯ“

Събитието се организира от екипа на Местната инициативна група – Троян, Априлци, Угърчин с любезното съдействие на Община Априлци.

Това е първият от поредицата фестивали, които предстоят да се проведат в гр. Троян на 19-ти септември и в гр. Угърчин – на 3-ти октомври тази година.

Мероприятията се провеждат в изпълнение на проект по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, с финансиране от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. посредством Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Проектът е с наименование „Популяризиране на традиционните храни и рецепти на териториите на „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“ и МИГ „Бяла Слатина“, като неговото изпълнение стартира през есента на 2019 г.

Основната цел на проекта е: Утвърждаване на традиционните местни храни и рецепти на териториите на „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“ и МИГ „Бяла Слатина“ чрез съвместни дейности за тяхното популяризиране и насърчаване на кулинарния туризъм.

В изпълнение на дейностите по проекта, екипа на МИГ организира и проведе редица срещи и мероприятия с местната общност, както в общинските центрове, така и в читалищата на малките населени места от територията на трите общини. На събитията взеха активно участие представители на общините, читалищни деятели и публични институции,  производители на традиционни храни, предлагащите и желаещите да предлагат ястия по традиционни рецепти на територията на „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“. Не на последно място е и приноса на редица активни граждани и пенсионерски клубове, заинтересовани и съпричастни към идеята на проекта, поставената цел и очакваните резултати от неговото изпълнение.

В продължение на няколко месеца бяха проучвани териториите на общините Троян, Априлци, Угърчин и Бяла Слатина и бе извършен преглед на всякакъв вид налична  информация по темата от общодостъпни източници. Проведени бяха и множество среши и дискусии с местни жители предимно по селата, вследствие на които се събра значителен обем от материали с традиционни храни и рецепти, както и описание на традиционни обичаи, ритуали и действия при изготвяне и консумация на продукти и рецепти и културното им значение за местната общност.

Също така, бяха събрани и систематизирани данни за местата, в които се произвеждат традиционните храни, местата, в които се правят ястия по традиционни рецепти и потенциала на територията за разширяване на производството и предлагането на такива храни и рецепти като същите предстои да бъдат публикувани на новата интернет страницата, която е в процес на изпълнение по настоящия проект.  

Събраната информация ще бъде систематизирана, обобщена и отпечатана в сборник с традиционни местни храни и рецепти и карта на местата на територията на „МИГ – Троян, Априлци, Угърчин“ и МИГ „Бяла Слатина“, в които ще се предлагат. Сборникът ще съдържа освен данни за традиционните храни и рецепти, също така и контакти на производители и ресторантьори; местата за производство, приготвяне и предлагане; културни традиции в приготвянето и предлагането на местни храни и рецепти; маршрутите за посещение и дегустация на традиционните местни храни; кулинарен календар на събитията на териториите, свързани с традиционни храни и рецепти.

В резултат на проведени срещи и по предложения от местното население и общински представители са определени датите, на които ще се проведат мащабните съвместни събития за представяне на традиционните местни храни, рецепти и обичаи, свързани с тяхното приготвяне и консумация. Събитията ще представляват кулинарни фестивали на традиционната местна кухня с участието на всички желаещи да се включат в проекта. На събитията са поканени туристически агенции, медии, известни кулинарни експерти, местни лидери и др. За участниците и посетителите се предвижда демонстрация на традиционната кухня с местни храни и рецепти: готвене, дегустация, конкурси за традиционни храни и рецепти. Ще се проведат и представяния на ползата от традиционните местни продукти, ще бъдат показани филми и информация от подобни събития в България и чужбина. Събитието включва и безплатна дегустация за хранителни продукти и ястия приготвени по традиционни местни рецепти.

 

Поканени са настоящи и бъдещи производители на традиционни храни, предлагащи и желаещи да предлагат ястия по традиционни рецепти, граждани, както и всички заинтересовани да се включат.

Включването на възможно най-голям брой производители, ресторантьори и местни жители в изпълнението на проекта, ще покаже, че традиционните местни храни и рецепти са живи, ще подкрепи местното производство и предлагане и ще повлияе положително на местните икономики от териториите на партньорите.

Предаването на нов живот на традиционните рецепти и утвърждаването им като част от модерния бит ще доведе до сплотяване на местните общности около местната идентичност и ще повиши атрактивността на общините, участници в проекта.

Посредством поредицата от дейности и мероприятия се цели утвърждаване на регионалната идентичност на териториите на общините, както и повишаването на тяхната разпознаваемост и атрактивност като кулинарни, културни и туристически дестинации.

Използване на идентичността на териториите на МИГ ще спомогне за подобряване на маркетинга на произвежданите традиционни местни храни, посредством установяване на директни контакти с потенциалните потребители.

 

ПРОГРАМА НА ФЕСТИВАЛА:

 • 9:00ч. – Транспорт от кв. Острец, Зла река и Видима за участници и гости на събитието;
 • 10:00ч. – 10:10ч. – Изпълнение на духов оркестър при читалище „СВЕТЛИНА -1895г“ кв. Ново село;
 • 10:10ч. – 10:15ч. – Официално откриване на събитието от Живко Жечев;
 • 10:15ч. – 10:30ч. – Приветствие от Цанко Спасовски, председател на МИГ – Троян, Априлци, Угърчин и Тихомир Кукенски – Кмет на Община Априлци;
 • 10:30ч. – 10:40ч. – Изпълнение на духов оркестър при читалище „СВЕТЛИНА -1895г.“, кв. Ново село;
 • 10:40ч. – 11:00ч. – Представяне на рецепти на изложените местни храни – Живко Жечев:

1) – Пържена пъстърва – „Еко рай – реката“;

2) – Печено агне – Мирослав Пандуков;

3) – Катък  и овче сирене – ЗП Младен Колев;

– 11:00ч. – 11:10ч. – Фолклорна програма, представена от читалище „ПЕТЪР БЕРОН“, кв. Зла река;

 • 11:10ч. – 11:30ч. – Представяне на рецепти на изложените местни храни – Живко Жечев:

4) – Печено прасенце – Ресторант „Центъра“;

5) – Чукан боб със сланина – Семеен хотел „Дом Д-р Църов“;

6) – Десерти – Милен Тенев;

7) – Храни от плодове, предложени по атрактивен начин;

 • 11:30ч. – 11:50ч. – Фолклорна програма, представена от читалище „ПЕТЪР БЕРОН“, кв. Зла река и читалище „БЪДЕЩЕ“, кв. Острец;
 • 11:50ч. – 12:15ч. – Дегустиране на произведените местни храни. По време на кулинарния фестивал посетителите ще могат да се насладят на презентираните ястия на щандовете за дегустация; 
 • 12:15ч. – 12:25ч. – Фолклорна програма, представена от  читалище „БЪДЕЩЕ“, кв. Острец;
 • 12:25ч. – 12:35ч. – Предоставяне на грамоти на участниците в събитието;
 • 12:35ч. – 12:50ч. – Закриване на събитието – Фолклорна програма, представена от читалище „ПРОСВЕТА“, кв. Видима;
 • 12:50ч. – Закриване на събитието с изпълнение на духов оркестър при читалище „СВЕТЛИНА -1895г“ кв. Ново село с продължение на хора и ръченици за всички гости и посетители на фестивала.

ЕКИПА НА МИГ ИЗПОЛЗВА ВЪЗМОЖНОСТТА ДА ОТПРАВИ ПОКАНА КЪМ ВСИЧКИ ЖЕЛАЕЩИ ДА ВЗЕМАТ УЧАСТИЕ В ПРЕДСТОЯЩИТЕ ФЕСТИВАЛИ НА ТРАДИЦИОННАТА КУХНЯ.

ЗАПОВЯДАЙТЕ И НОСЕТЕ СЪС СЕБЕ СИ ДОБРО НАСТРОЕНИЕ, МНОГО УСМИВКИ И НАГЛАСА ЗА ВКУСОВЕ С ТРАДИЦИЯ

Този‌ ‌документ‌ ‌е‌ ‌създаден‌ ‌в‌ ‌рамките‌ ‌на‌ ‌Договор‌ ‌№‌ ‌РД‌ ‌50-34/19.08.2019‌ ‌г.‌ ‌за‌ ‌предоставяне‌ ‌на‌ ‌безвъзмездна‌ ‌финансова‌ 
помощ‌ ‌по‌ ‌процедура‌ ‌№‌ ‌BG06RDNP001-19.83‌ ‌Подбор‌ ‌на‌ ‌проекти‌ ‌за‌ ‌вътрешнотериториално‌ ‌и‌ ‌транснационално‌ 
сътрудничество‌ ‌по‌ ‌подмярка‌ ‌19.3‌ ‌„Подготовка‌ ‌и‌ ‌изпълнение‌ ‌на‌ ‌дейности‌ ‌за‌ ‌сътрудничество‌ ‌на‌ ‌местни‌ ‌инициативни‌ 
групи“‌ ‌от‌ ‌мярка‌ ‌19‌ ‌„Водено‌ ‌от‌ ‌общностите‌ ‌местно‌ ‌развитие“‌ ‌от‌ ‌Програмата‌ ‌за‌ ‌развитие‌ ‌на‌ ‌селските‌ ‌райони‌ ‌за‌ 
периода‌ ‌2014‌ ‌–‌ ‌2020‌ ‌г.‌ 

 

Източник:
www.eufunds.bg

Свързани статии

Back to top button