Първата община в България, която затвори временно училища и детски заведения

 На заседание на 13 ноември Общинският оперативен щаб в град Елена  е анализирало данните за актуалната епидемичната обстановка на територията на общината, заболеваемостта на учениците и децата в училищата, детските градини и детската ясла в община Елена и реши да се преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от СУ „Иван Н. Момчилов“ – гр. Елена и НУ „Иларион Макариополски“ – гр. Елена за времето от 16.11.2020 г. до 27.11.2020 г.  в детските градини и ясли, заниманията в Центъра за подкрепа за личностно развитие и Школата по изкуствата, репетиции и изяви на художествените самодейни състави при народните читалища, тренировъчния процес в детските спортни клубове и спортно-туристически школи за времето от 16.11.2020 г. до 27.11.2020 г.

Спортните мероприятия за възрастни със състезателен характер на закрито и открито се провеждат без публика.

Със заповедта на кмета на общината се въвеждат и мерки, които се отнасят за други институции в общината – културни, социални, също и за собствениците и отговорниците на търговски, административни и други обекти с обществено предназначение.

Заповедта

Източник:
Пресцентър Община Елена
Back to top button